Závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge® může Vaší firmě pomoci se splněním dvou cílů  Společenské odpovědnosti firmy.
 
Prvním je podpora charitativního projektu té které nadace - každý tým přispívá minimální částkou 15.000 Kč nebo částkou vyšší a může si zvolit, kterou z nadací svým finančním darem podpoří.
 
Druhým je team building a sportovní soutěž - příležitost zúčastnit se soutěže a ukázat sportovní srdce a týmovou spolupráci ve sportovním zápolení.  Na konci stejně ale nezáleží na tom, kdo vyhraje, vítězi budou všichni.

 
 
Jak si závod nejvíce užít? Nabízíme pár tipů jak k události přistoupit:
 
Firemní Team Building: Jedná se o závod se 17 člennou posádkou. K vítězství je třeba týmového ducha a vzájemná spolupráce.  Vězte, že členové týmu mohou se mohou na lodi střídat při celkem 3 rozjezdech. Povzbuďte svůj tým k tomu, aby byl nejlepší. A aby si užili celý den. 
 
Firemní závod: Firma se dvěma nebo více loděmi svůj výtěžek umocňuje, neboť posádky tak závodí nejen s cizími týmy, ale také mezi sebou. Závod berte s nadhledem a úsměvem, ačkoli vítězný tým pochopitelně získává největší obdiv a uznání.
 
Podpořte svou image: Vyzdvihněte svou účast v závodě ve svých marketingových materiálech, na webových stránkách nebo ve firemních dokumentech. Vyzvěte též své partnery k účasti na závodě, ať už v řadách závodníků nebo povzbuzujících. Přivítejte své obchodní partnery ve firemním stanu. Dokažte, že jste společensky odpovědná firma se vztahem k okolí, kde působíte.
 
Pobídkový marketing: Prostřednictvím dvou a více lodí můžete poskytnout loď Vašim oblíbeným nebo velmi důležitým zákazníkům a vybídnout je k vzájemnému závodu o nejvyšší finanční výtěžek určený na Vámi zvolený charitativní účel. Závoděním na jedné lodi vytvořte interní nebo externí závod mezi jednotlivými firemními odděleními,Vašimi prodejci nebo dokonce zákazníky, tito všichni mohou pod Vaším firemním logem závodit o nejvyšší výtěžek pro charitativní projekty.
 
Pojměte závod jako výzvu: Nabídněte dvě nebo více lodí svým zákazníkům, dodavatelům, školám nebo své oblíbené charitativní organizaci apod. s výzvou k získání co největších finančních prostředků na Vámi zvolenou charitu. Motivujte je firemními dresy, diplomy a cenami pro vítěze.
 
Pokud máte zájem prodiskutovat s námi Vaše úžasné nápady na to jak být co nejvíce vidět, jak získat prostředky pro co největší finanční dar nadacím či oboje,  velice rádi pomůžeme!
 
Ohledně sponzorování závodu bez účasti týmu, prosím kontaktujte nás na:    RotaryDragonBoats@gmail.com
 
Dragon Boat Charity Challenge is a Registered Trademark of Rotary Club Prague International. All Rights Reserved.
Sponsors